Prominco Invest
HOME DESPRE NOI DOMENII CERTIFICĂRI ŞI ATESTATE CONTACT
CONTACT
CLUJ-NAPOCA STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU NR. 28, 400304
Tel.: 0364-116991;
Tel./fax: 0264-433703
E-mail: promincoinvest@yahoo.com
PERSOANA DE CONTACT
ING. ARGHIR BIZO
Tel.: 0722460285

PROMINCO INVEST
HOME
DESPRE NOI
DOMENII
CERTIFICĂRI ŞI ATESTATE
CONTACT
DOMENII
GEOLOGIE
MINERIT
PROTECŢIA MEDIULUI
GOSPODĂRIREA APELOR
CONTACTAŢI-NE
CLUJ-NAPOCA STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU NR. 28, 400304
TEL. : 0364-116991;
TEL. / FAX: 0264-433703
PERSOANA DE CONTACT
ING. ARGHIR BIZO
TEL. : 0722460285
PROMINCO INVEST © 2014